دسته: اخبار

برگزاری نشست مجازی”جنبش مشروطه و تحقق حاکمیت ملی”

نشست مجازی با عنوان “جنبش مشروطه و تحقق حاکمیت ملی” برگزار میگردد. زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ از ساعت ۱۱تا۱۲ و ۱۶ تا ۱۷و۱۹ تا ۲۰ سخنرانان: هومن یوسفدهی-ناصر عظیمی داریوش رحمانیان-افشین صالحی باقر صدری نیا-عباس قدیمی گروه خبر

نشست مجازی با موضوع”مبانی روانشناختی فلسفه علوم اجتماعی “

فردریش آگوست فون هایک (۱۹۹۲-۱۸۹۹) یکی از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم است که نظرات اقتصادی و سیاسی وی همواره از سوی موافقان و مخالفان مورد استفاده و بعضا سوء استفاده قرار گرفته است. نظام فکری هایک، گستره‌ای است وسیع که حوزه‌هایی همچون فلسفه، اقتصاد، سیاست، حقوق، تاریخ عقاید، نظریه تکامل و فلسفه علوم اجتماعی را […]

نشست مجازی با عنوان “کرونا و ذهنیت جمعی در ایران”

نشست مجازی با عنوان “کرونا و ذهنیت جمعی در ایران”برگزار می گردد. سخنرانان: محمدرضا سرگلزایی مصطفی مهر آیین زمان :یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت۱۶ تا ۱۸ گروه رسانه

بزرگداشت رحیم عفیفی،محقق زبان های باستانی

بزرگداشت رحیم عفیفی،محقق زبان های باستانی از سوی موسسه خردسرای فردوسی با همکاری مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی برگزار میگردد. سخنرانان :محمود جعفری ده حقی ،محمد جعفر یاحقی و سلمان ساکت زمان :چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ گروه خبر

برگزاری نشست آنلاین با موضوع”سیستان باستان”

نشست آنلاین با موضوع”سیستان باستان”گذری بر باستان شناسی سرزمین سوخته ،برگزار می شود. سخنران :رضا مهر آفرین زمان سه شنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ گروه خبر

برگزاری نشست رونمایی و معرفی کتاب رسائل خواجو

نشست رونمایی و معرفی کتاب رسائل خواجوبرگزار میگردد.با حضورمحمود مدبّریمحمود عابدیمحمّد شادروی‌منشمجید حسینخانیشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ گروه خبر

نشست مجازی با موضوع”ایرانشناسی در جمهوری آذربایجان”

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشست مجازی با موضوع”ایرانشناسی در جمهوری آذربایجان” را برگزار میکند. سخنران: دکتر اکرم باقروف زمان دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ساعت ۱۹ گروه خبر

نشست مجازی با موضوع”نخستین تلاشها برای چاپ کتاب فارسی در ایران”

در سالروز انتشاراولین کتاب چاپی فارسی در ایران،نشست مجازی با موضوع”نخستین تلاشها برای چاپ فارسی در ایران”برگزار می گردد. گفتگوی کیانوش معتقدی با محید جلیسه زمان دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷ شب گروه خبر

نشست مجازی “هنر در بحران”

دفتر همکاری های بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،نشست مجازی “هنر در بحران” را برگزار میکند. زمان دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ تا ۲۰ گروه خبر

رو نمایی و معرفی کتاب”زبان خیال انگیز نظامی”

مراسم رو نمایی و معرفی کتاب”زبان خیال انگیز نظامی” به میزبانی موسسه پژوهشی میراث مکتوب و مدیریت جلسه محمود جعفری دهقی ،برگزارمی گردد. سخنرانان :محمود جعفری دهقی،محمد خاکپور وسعید فیروز آبادی زمان:دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت۱۹ گروه خبر
عنوان ۱ از ۴۷۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »