دسته: تبلیغات دیروز

معرفی ده کتاب پرفروش هفته

در دی ماه سال ۱۳۵۱ “ده کتاب پرفروش هفته”معرفی شدند که در تصویر ذیل مشروح آن را ملاحظه می کنید. از ۱۰ کتاب برتر ،۸ کتاب در حوزه رمان و داستان است.یک کتاب در مورد خوراکی ها و نوشته غیاث الدین جزاریری است که در آن زمان برای خودش شهرتی داشت. یک کتاب هم در […]